antonimi: şən
Mənə giley yazan şagirdlərdən mən özüm çox artıq dərəcədə dilgirəm (C.Məmmədquluzadə); ...Ətrafa səsküy, şən qəhqəhələr yayıldı (S.Qədirzadə)
Top