antonimi: barışmaq
Onunla dilləşmə, çəkil, get (A.Şaiq); Sabah ikisini də danlayıb barışdıracağam (Ə.Vəliyev)
Top