1. antonimi: həyalı
Sən də anan kimi dillisən (S.Vəliyev); ...Ananın yanında cavan oğlandan daha çox həyalı bir gəlin kimi dolanan Səməd, indi ananın da belini yay kimi əyirdi (Ə.Vəliyev)
2. antonimi: qaradinməz
Sən nə dilli oğlansan! (S.Vəliyev); Görmürsən qaradinməzin biridir
Top