antonimi: statik
Dinamik fellərdə hərəkət, iş, aktivlik, statik fellərdə isə halvəziyyət, passivlik var
Top