antonimi: kafir
Dindarın bu sözü Mələyin ürəyini yaraladı. Bu kafirlərə inananları haqq yola qaytar (Ə.Haqverdiyev)
Top