antonimi: zəvzək
Eyzən fikirdə, kefsiz, dinməz, yəqin burada bir hikmət vardır (Ü.Hacıbəyov); Çox zəvzək adamdır
Top