antonimi: ölmək
Öləcəyəm, bir də diriləcəyəm (C.Cabbarlı)
Top