antonimi: erkəkcik
Bəzi bitkilərin qönçələrində olduğu kimi pambığın qönçəsində də erkəkcikdişicik var idi (Ə.Vəliyev)
Top