1. antonimi: ögey
Demək, o sənin üçün doğmadır, amma bu biriləri ögey? (İ.Əfəndiyev)
2. antonimi: yad
O yad deyil, mənə doğma baladan artıqdır (A.Şaiq)
Top