1. antonimi: batmaq
Yenidən doğmaq üçün batdı. Gözlərdən itdi (S.Rüstəm)
2. antonimi: ölmək
Bir il sonra Zeynəb oğlan doğdu (M.İbrahimov); Ölər, kişitək ölər ələ düşməz o, yalnız (B.Vahabzadə)
Top