antonimi: yadlaşmaq
Doğmalar get-gedə yadlaşır, yadlar isə doğmalaşır
Top