antonimi: yadlıq
Ancaq bu küskün səs o doğmalıqdan, o nəvazişdən uzaq idi (M.Eynullayeva); Ancaq indi uşaqlarının yanında özünün yadlığını, özünün zalımlığını dərk elədi (M.Eynullayeva)
Top