1. antonimi: əyri
Qələm əyri kəsilsə də, doğru yazar (Ata. sözü)
2. antonimi: yalan
Allah bilir ki, doğru deyirəm! (M.F.Axundzadə); Pul tapmışam, yalan demirəm (M.F.Axundzadə)
3. antonimi: yanlış
Mən səni doğru yola çəkmək istəyirəm (C.Məmmədov); Yanlış hesab Bağdaddan qayıdar (Ata. sözü)
Top