antonimi: cavan
Neçə nəfər ahılcavan qadınlar arxalarında səhəngləri gəlib səhnədən keçmək istəyirlər (Ə.Haqverdiyev)
Top