1. antonimi: oturuş
Vardı bir əlçatmaz gənclik vüqarı; Qızın duruşunda, oturuşunda (Ə.Cəmil)
2. antonimi: yatış
Baxışım, duruşum dəyişdi tamam (Ə.Rza); Körpənin məsum yatışı, əlciyəzinin qoyuluşu, bütün əzası ildırım qüvvəsinə dönərək Mərdanı vurdu (Çəmənzəminli)
Top