antonimi: əvvəl
Hər şeyin əvvəli, axırı olur (R.Rza)
Top