antonimi: çıxartmaq
Pası mırıldana-mırıldana əyildi, açılmış kağızı qatlayıb onun qoynuna dürtdü (S.Rəhimov); Yarməmməd portfelindən bir dəstə əzik-üzük kağız çıxartdı (M.İbrahimov)
Top