1. antonimi: dost
O öz dostunudüşmənini tanıya bilmir (M.S.Ordubadi)
2. antonimi: həmdəm
Biz bəzən düşməni tanımayırıq. Onu özümüzə həmdəm sayırıq (S.Rüstəm)
Top