antonimi: aşınalıq
Dünənki düşmənliyə inanmayırdıq (Ə.Əbülhəsən); Od ilə pambığın nə aşınalığı (Ata. sözü)
Top