antonimi: fərsiz
Səttar xan olduqca düşüncəli və kədərli idi (M.S.Ordubadi); Ürəyində, o qocadan fərsiz övladına qalan karxana kimi uçulub-dağılıb, bərbad olub (S.Qədirzadə)
Top