antonimi: yas
Uzaq ellərdə yasdır, bizim ellərdə düyün (S.Rüstəm)
Top