antonimi: açmaq
Qadın bu pullara həsrətlə baxdı və nəhayət, onların beşini götürüb çarqatının ucuna düyünlədi (A.Makulu); Göyçək durub qapını açdı (Ə.Vəliyev)
Top