antonimi: səhər-səhər
Axşamüstü Bahadır kəndə hamıdan gec qayıtdı (S.Rəhimov); Səhər-səhər qoy bir gözümü açım, sonra qabağımı kəs! (M.İbrahimov)
Top