antonimi: müvəqqətilik
Əbədilik müvəqqətilikdən üstündür (“Qabusnamə”)
Top