antonimi: tapmaq
Hər kəs öz yerini axtarır, tapır və əyləşirdi (S.Rəhimov)
Top