antonimi: vicdanlı
O vaxt bizim nahiyənin pristavı Navedski adında çox rəhmsiz və əclaf bir adam idi (Ə.Vəliyev); Bu xidməti hər bir vicdanlı kişi yerinə yetirməli idi (M.S.Ordubadi)
Top