1. antonimi: ana
Onları əcnəbi dillərdə oxutmuşam (M.S.Ordubadi); Onlar ana dilində danışırdılar (M.Hüseyn)
2. antonimi: yerli
Əcnəbi yenə çamadanı verməyib, təcilən... vağzaldan şəhərə çıxdı (S.Qənizadə); Özü də yerlidir (Y.Əzimzadə)
Top