antonimi: insaflılıq
Məgər mən az ədalətsizlik, az insafsızlıq görürəm? (Ə.Haqverdiyev); İnsaflılığına söz ola bilməz (“Azərbaycan”)
Top