antonimi: subay
Xeyr, qardaş, mən çox ailəli adamlarla qohum ola bilmərəm, məndən əl çək, darıxıram (C.Əmirov); Maya, necə bilirsən, adam evlənəndən sonra da özünü subay kimi apara bilərmi? – deyə soruşdu (M.İbrahimov)
Top