antonimi: passivləşmək
İş adamı passivləşdirmir, əksinə aktivləşdirir
Top