antonimi: verəcəkli
Alacaqlı ikən verəcəkli olduq (Ata. sözü)
Top