antonimi: komik
Hamınız tədricən bu ağır faciəli günlərə alışır və hadisələrin sonunu gözləyirsiniz (S.Vəliyev); Komediyanın əsas tənqid hədəfi və komik qəhrəmanı Tarıverdidir (F.Qasımzadə)
Top