antonimi: sərbəst
Svetlana Stepanova ayağa qalxıb farağat durdu, ucadan dedi (C.Əmirov); Çoxdan bəri ürəkdən və sərbəst hərəkət etməyən əl-qolu istədiyi səmtə əyilib büküldü (Ə.Vəliyev)
Top