antonimi: satan
Alanın gözü satanın əlində olar (Ata. sözü)
Top