antonimi: müntəzəm
Onların işi fasiləlidir. ...Mərmər koridorda yalnız divar saatının müntəzəm tıqqıltıları eşidilirdi (M.Hüseyn)
Top