antonimi: zərərli
Oxuyun faydalı kitablardan (A.Şaiq); O ki qaldı kirpiyə, o da zərərli heyvan deyildir
Top