antonimi: xeyirli
Ancaq Rantik yaxşı başa düşdü ki, bütün bunlar faydasızdır (C.Əmirov); Əvvəlcə ev sahibəsi, sonra da Mikola, Alyonuşkaya xeyirli gecə diləyib, ah-ufla sobanın üstünə qalxdı (S.Qədirzadə)
Top