antonimi: passivlik
Məclisin kişilər hissəsi xüsusi fəallıq göstərirdi (M.İbrahimov); Sən bu işdə passivlik göstərirsən
Top