antonimi: fərari
Adım fədaidir, bil ağa dərviş;Çəkmə xəyalımı uzağa, dərviş (M.Rahim); Bizim nəslimizdə fərari yoxdur
Top