1. antonimi: alicənab
Bu cür alçaq və rəhmsiz adamlara bir dəqiqə olsa da, həyat haramdır (M.S.Ordubadi); Çox alicənab, nəcib insandır (Anar)
2. antonimi: zil
Alçaq səslə zümzümə etməyə başladı (“Ulduz”); Cəlal da zil səslə deyir bayatı; Tutub qışqırığı bütün elatı (S.Vurğun)
Top