antonimi: ağıllı
Fəhmsiz övladı valideyn nə etsin? (“Azərbaycan”); Sadə, mülayim xasiyyətli, ağıllı, tərbiyəli qız idi (S.Qədirzadə)
Top