antonimi: səadətli
Bu ağır və fəlakətli vaxtda nə əcəb o mənim qeydimə qalmayıb? (M.Talıbov); Bizi səadətli gələcək gözləməkdədir (M.S.Ordubadi)
Top