antonimi: bacarıqlı
Bu dəfə o, fərasətsiz oğlu Firidun xanı da özü ilə gətirir (Ə.Haqverdiyev); Xoşbəxtlikdən Gülər ağıllı və bacarıqlı qızdır (M.İbrahimov)
Top