1. antonimi: kollektiv
Əsil bizim adamlardan yaranmış hər kollektiv belə bir çaydır (M.İbrahimov); Fərdi işgüzarlıq heç bir səmərə verməz
2. antonimi: ümumi
Fərdi əkindən, şəxsi mal-qaradan heç nə çıxmaz (Ə.Vəliyev); Bu bizim ümumi işimizdir (Ə.Vəliyev)
Top