antonimi: beçə
Kül sənin başına, gözəl fərə, beçə də səni bəyənmir (Ata. sözü)
Top