antonimi: kədərli
Burada həyat nə gözəl, fərəhlidir (S.Vəliyev); Daxmaya qəribə kədərli bir sükut çökdü (S.Qədirzadə)
Top