antonimi: eyniləşmək
Xüsusi fövqəladə bacarığı, istedadı ilə başqa tələbələrdən fərqlənirdi (İ.Fərzəliyev); Sözlərin bir qrupu formaca eyniləşir (A.Qurbanov)
Top