antonimi: bivec
Necə yəni oğlanın fərli adamları yoxdur? (M.İbrahimov); Bivec uşaqdır (S.Qədirzadə)
Top