antonimi: əhli-kef
Mən görürəm siz ikiniz də fikirli, qanacaqlı adamlarsınız (Ə.Haqverdiyev); Əhli-kefin biridir, ona iş buyurmaq olarmı? (“Azərbaycan”)
Top