antonimi: düz
Bəlkə qaçqın pis adamdır, oğru və ya fitnəkardır (S.Vəliyev); Düz adamdır, yalanla işi yoxdur
Top